הודעה בדבר הארכת מועד להגשה לה...
הודעה בדבר הארכת מועד להגשה להיכלל במאגר היועצים ש...
קרא עוד
תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומ...
תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי 194/2020 - שיקום...
קרא עוד
מסמך הבהרות - מכרז דו שלבי מס&...
מסמך הבהרות - מכרז דו שלבי מס' 189/2020 - שיקו...
קרא עוד
תרשומת סיור קבלנים - מכרז פומב...
תרשומת סיור קבלנים - מכרז פומבי 194/2020 - שיקום מ...
קרא עוד
קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצ...
קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון, המ...
קרא עוד