מבנה ארגוני

הרכב הנהלת הקרן לשיקום מחצבות:

יו"ר ההנהלה - נציג  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - יוסי וירצבורגר
http://www.energy.gov.il

מרכז ההנהלה - נציג רשות מקרקעי ישראל - ישראל סקופ
http://www.land.gov.il

נציג רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים - זהר זכאי
http://www.parks.org.il

נציג המשרד להגנת הסביבה - אלון זס"ק
http://www.sviva.gov.il

נציג משרד (הפנים) - מינהל התכנון, משרד האוצר - חנה ויטלזון
http://www.moin.gov.il

נציג משרד הכלכלה - זאב ברל
http://www.moital.gov.il

נציג משרד האוצר - דור בלוך
http://www.mof.gov.il

המפקח על המכרות - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - שארבל שחאדה
http://energy.gov.il/Subjects/Mining/Pages/GxmsMniMiningLoby.aspx

משקיפים:
* נציג איגוד יצרני חומרי מחצבה - שמואל מנדלביץ
* נציג קרן קימת לישראל - נעה טל

מזכיר הקרן - צבי זיו

מ"מ מזכיר הקרן - מיכאל חרל"פ

תפקוד הקרן באמצעות מזכיר הקרן:

מזכיר הקרן לשיקום מחצבות דואג לפעולות השוטפות של הקרן הכוללות ריכוז נושאי תכנון שיקום המחצבות, ריכוז מכרזי שיקום והצעות תקציביות לשיקום, קשר שוטף עם האחראים במינהל מקרקעי ישראל לנושא זה, הפקת נתונים, העברת המלצות להנהלת הקרן, מעקב אחר ביצוע השיקום בשטח והמלצות לאישור החזרי הוצאות.