פעילות בגמר חציבה

השיקום מותנה במספר תנאים:

1. המחצבה הוכרזה כנטושה (או נטושה בחלקה) על ידי המפקח על המכרות.
2. קיימת תוכנית יעוד מאושרת כחוק, לשטח הנטוש.
3. בהמשך לשיקום יש תוכנית מפורטת לשטח כולל מימון לשימור בהתאם לתכנון.

תפקיד השיקום להחזיר את השטח ליעודו המקורי או לאפשר המשך פיתוח בהתאם לתכנית המתאר. אין תפקיד הקרן לשקם את המחצבה עד יעודה הסופי, דהיינו אם מדובר על אזור תעשייתי אין הקרן מכשירה את השטח לתעשיה אלא מכינה אותו בלבד עם חומר מקומי, ומעצבת את פני השטח.

לצורך שיקום מחצבה, יש לפנות למשרדי הנהלת הקרן:

דרך מנחם בגין 125
תל-אביב 67012
במשרדי רשות מקרקעי ישראל
טלפון: 03-7632375
פקס : 03-7632376
דאר אלקטרוני: kasham@bezeqint.net