פעילות בגמר חציבה

בעל המחצבה לרבות מפעיל המחצבה רשאים להגיש תוכנית שיקום ולקבל תשלום עבור:
1. הכנת תכנית שיקום.
2. שיקום השטח.
3. שינוי פני השטח לצורך שיקומו.

כל זאת בתנאי שפנו וקיבלו מראש אישור הקרן.

 

השיקום מותנה במספר תנאים:
1. המחצבה הוכרזה כנטושה (או נטושה בחלקה) על ידי המפקח על המכרות.
2. קיימת תוכנית יעוד מאושרת כחוק, לשטח הנטוש.
3. בהמשך לשיקום יש תוכנית מפורטת לשטח כולל מימון לשימור בהתאם לתכנון.

תפקיד השיקום להחזיר את השטח ליעודו המקורי או לאפשר המשך פיתוח בהתאם לתכנית המתאר. אין תפקיד הקרן לשקם את המחצבה עד יעודה הסופי, דהיינו אם מדובר על אזור תעשייתי אין הקרן מכשירה את השטח לתעשיה אלא מכינה אותו בלבד עם חומר מקומי, ומעצבת את פני השטח.

אם לא הוחזרה החזקה לרמ"י ו/או לפי העניין לא הוגשה בקשה לשקם את השטח, לקרן לשיקום מחצבות תוך חודשיים מתום תוקף ההסכם, יכולה רשות  מקרקעי ישראל, לממש את הערבות הבנקאית העומדת לרשותה, ע"י פנייה לבנק.

 

לצורך שיקום מחצבה, יש לפנות למשרדי הנהלת הקרן:
דרך מנחם בגין 125
תל-אביב 67012
במשרדי רשות מקרקעי ישראל
טלפון: 03-7632375
פקס : 03-7632376
דאר אלקטרוני: kasham@bezeqint.net

מסמכים שיש לצרף לבקשת השיקום:
1. תכנית הסדרת השטח.
2. הצעה תקציבית לשיקום.
3. כתב כמויות ומחירים.