שאלות ותשובות

ש: כיצד ניתן ליזום פרויקט לשיקום מחצבה ולאן צריך לפנות?
ת: ראשית יש לפנות לבעל הקרקע (בדרך כלל לרשות מקרקעי ישראל - כמנהל אדמות הלאום), לקבל הסכמתו ואישורו הן לפרוגרמה והן להקצאה (על פי כללי הרשות ובכפוף לחוק חובת מכרזים).

ש: היכן ניתן לראות רשימה של כל המחצבות ששוקמו ע"י הקרן לשיקום מחצבות?
ת: בקרוב תעלה לאתר מפה ובה איתור של האתרים אותם שיקמה הקרן מאז 1978.

ש: כמה זמן נשמרת זכות הסרוב הראשונה?
ת: זכות הסרוב אינה מוגבלת בזמן. זכותו של החוצב האחרון נשמרת עד לשיקום האתר ע"י הקרן. זכות הסרוב חלה אך ורק לגבי שיקום בכספי הקרן ולא בכספים אחרים.

 


שאלות נוספות יש להפנות לדואר האלקטרוני של הקרן לשיקום מחצבות:  kasham@bezeqint.net