עדכון מדיניות הקרן לשיקום מחצבות

מדיניות הקרן לענין החזר הוצאות שיקום מחצבה שהוכרזה כנטושה - עדכון יולי 2015

הנהלת הקרן בישיבתה מיום 16 ביולי 2015, אישרה עדכון למדיניות הקרן.

לצפיה במסמך לחץ כאן

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר