שיקום מחצבת גניגר

יוצאים לדרך....העבודות במחצבת גניגר החלו

בימים אלה הוחל בביצוע שיקום מחצבת גניגר ביער בלפור, בסמוך לקיבוץ גניגר.

במקום תתבצע עבודת שיקום נופי הכוללת עבודות עפר, שתילה וזריעה, גידור ואחזקה שוטפת.

העבודות ימשכו כשלושה חודשים.

אומדן עלות הפרויקט כ- 300,000 ש"ח.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר