שיקום מחצבה - שכונה 12 - קיסריה

לקראת שיקום מחצבה בקיסריה

הקרן לשיקום מחצבות בשיתוף החברה לפיתוח קיסריה מקדמות תכנית לשיקום מחצבת כורכר נטושה הסמוכה לשכונה חדשה הנבנית בקיסריה. מטרת התכנית לייצר אזור בעל אופי טבעי במרחב מעוצב, המיועד לפעילות מקומית של תושבי השכונה, ע"י העצמת שימור המצוק והחלל האינטימי הנוצר למרגלותיו.

המחצבה המיועדת לשיקום הינה מחצבת כורכר נטושה הנמצאת בלב אזור חולות בגבול הדרום מזרחי של הישוב קיסריה. המחצבה נכללת בתחום התכנון והפיתוח של שכונה 12 החדשה בקיסריה, אשר הושלמו בה הכנת התשתיות, ומגרשיה משווקים בהצלחה בימים אלו ע"י החברה לפיתוח קיסריה.

ליבת המחצבה מהווה מעין מכתש כאשר הדופן המזרחית היא מצוק כורכר מרשים המהווה מרכיב לשימר במסגרת תכנון השיקום. את מתחם המחצבה "עוטפת" השכונה החדשה במפלס העליון משלושה כיוונים: צפון, מערב ומזרח. המחצבה מתוכננת להיות ריאה ירוקה ושטח ציבורי פתוח לרווחת התושבים.

הרעיון התכנוני מתבסס על שלושה היבטים מנחים - השיקום הנופי, הנגשת השטח להולכי רגל וההיבט העיצובי בהשראת זרם אומנות האדמה.

השיקום הנופי כולל עיצוב טופוגרפי ושזרוע בשטח המחצבה. כמו כן, יטופל האזור המופר בין המצוק לבין השכונה בשטח של כ- 15 דונם. באזור החולות המוצבים ממערב למחצבה ישמרו המרקם והצמחייה הטבעית ויבוצע טיפול להסרת השיטה המכחילה בשטח של כ- 20 דונם.

הנגשת השטח תבוצע באמצעות מערכת של שני שבילי כורכר גרוס מהודק בעלי אופי שונה. האחד, שביל כוכר היקפי במפלס העליון המהווה המשך ורצף לשביל הטיול ההיקפי של כל היישוב. השני, שביל מרכזי אשר יחצה את המחצבה וירד אל ליבה, כך שייקשר בין הכניסה מהיישוב דרך "שביל הזהב" לבין הכניסה הראשית מהשכונה. מערכת שבילים זו תאפשר מגוון שימושים לתושבי השכונה - טיולי אופניים, הליכה ספורטיבית, ריצה וכיוצ"ב וכן טיול ושהייה בתוך המחצבה המשוקמת, בצל עצי חרוב ואלון אשר ישתלו בין הגבעות.

ההיבט העיצובי מתבסס על הנגשת המחצבה כיישות מלאכותית בלב השטח הטבעי. עבודות עפר יאזנו בין הדופן הצפונית לדרומית באמצעות חפירה ומילוי. עיצוב הקרקע מייצר מערכת של שלוחות מלאכותיות במובהק המגדירות את נתיב המעבר החוצה את המחצבה בחלקה התחתון. עיצוב הגבעות יבוצע בהדגשה של קווים גיאומטריים ברורים. הגבעות ישוזרעו בצמחיה מקומית ייחודית ומותאמת להדגשת קפלי הקרקע.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר