שיקום מחצבת חצור הגלילית

כתבו עלינו בעיתון 

הקרן לשיקום מחצבות והמועצה המקומית חצור הגלילית חברו יחד לשיקום המחצבה הנמצאת בין היישוב, יער בירייה וקבר חוני המעגל.

בשלב הראשון יוקם תאטרון פתוח שיכיל כ- 3,000 מקומות ישיבה וחניות.

שיקום זה הוא אחד מיעדי הממשלה לחיזוק חצור הגלילית כמוקד התיישבות אטרקטיבי בגליל.

כתבה בעיתון ידיעות קרית שמונה

תמונה - מדרגות החציבה

תמונה - כניסה למחצבה

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר