מכרז פומבי דו-שלבי לרכישת שירותי דוברות, הסברה ויחסי ציבור - מס' 151/2017

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי דוברות, הסברה ויחסי ציבור - הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובכפוף להם.

הודעת המכרז

מסמכי המכרז

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר