שיקום נחל באר שבע - חצרים הסתיים

בימים אלה הסתיימה עבודת השיקום

בימים אלה הסתיימה עבודת שיקום מחצבות בנחל באר שבע באזור חצרים. השיקום מהווה המשך לשיקום חלק נוסף בנחל באר שבע שבוצע לפני מספר שנים.

במהלך העבודות הוסדרו בורות החציבה, בוצע מיתון של מדרונות החציבה והוסדר ניקוז המדרונות משולי האפיק.

הנחל נוקה מצמחים פולשים, העתיקות בנחל סומנו וגודרו בנוכחות מפקח מטעם רשות העתיקות. נבנה מעבר אירי לצורך חציית הנחל והוסדרה דרך נופית המשמשת כדרך שרות ויכולה לשמש גם כשביל אופניים.

בסיום העבודה הוקמו 4 פריטי נוף המייפים את המסלול ומאפשרים מנוחה למטיילים בנחל.

השיקום בוצע ע"י הקרן לשיקום מחצבות בשיתוף עם רשות ניקוז שקמה בשור.

שטח השיקום כ- 320 דונם.

מתכנני הניקוז - לביא נטיף מהנדסים יועצים בע"מ

אדריכל הנוף - איתמר בן שדה

פיקוח - שגיא טל מהנדסים

נחל באר שבע לפני השיקום

מראה הנחל היום

פריטים נופיים

פרט נוסף

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר