מכרז פומבי 146/2017 לשיקום בריכות החורף ומקטע מתוך שביל האופניים - שיקום מחצבות בגן לאומי מגדל צדק עדכון מס' 1 - כתב כמויות

רצ"ב הקובץ המעודכן. השינוי הוא מילולי ללא השפעה על הכמויות.

כתב כמויות מעודכן

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר