קול קורא לרישום יועצים לכתיבת מסמכי מכרז במאגר המתכננים של הקרן

הקרן לשיקום מחצבות מעוניינת לקבל הצעות למתן יעוץ בכתיבת מסמכי מכרז, סיוע בניהול הליכי מכרז ובדיקת הצעות.

מתאימים ירשמו במאגר המתכננים של הקרן.

מסמכי הקול קורא

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר