מכרז פומבי 146/2017 לשיקום בריכות חורף ומקטע משביל האופניים בגן לאומי מגדל צדק - הוספת מסמכים

שימו לב,

נוספו תוכניות פיתוח לקטע שביל האופניים. התוכניות הוספו להודעה הראשונה של המכרז.

רצ"ב לינק לכל התוכניות המהוות את כל מסמכי המכרז - http://www.kasham.org.il/news.php?id=1049

התכניות נמצאות באתר הקרן בחלונית "מה כורה" - בחלונית הראשונה של מכרז זה.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר