מכרז פומבי דו שלבי מס' 159/2017 - לרכישת שירותי בקרה ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבה "נחל שחורת" על יד אילת

רצ"ב מסמכי המכרז:

המכרז

כתב כמויות

תכנית מפעל הניקוז - שיקום המחצבה באמצעות מתקן לריסון גיאויות בנחל שחורת

 

שאלות בנוגע למכרז יש להגיש עד לתאריך 28.1.2018

את המכרז יש להגיש עד לתאריך 5.2.2018 במשרדי הקרן לשיקום מחצבות , דרך מנחם בגין 125, מגדל היובל, קומה 25, תל אביב

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר