קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד מזכיר הקרן - נוסח מתוקן

בוצע תיקון בתנאי ההליך לרבות תנאי הסף להגשת מועמדות לתפקיד מזכיר הקרן לשיקום מחצבות

הנוסח המתוקן

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר