מכרז פומבי דו שלבי מס' 159/2018 - שיקום מחצבת נחל שחורת באמצעות מתקני ריסון גאויות

רצ"ב מסמכי המכרז:

הודעת המכרז

המכרז

מפרט טכני

כתב כמויות

רשימת תכניות הנדסיות:

בריכה עליונה (מערבית) תנוחה 1 - 5055-02

בריכה עליונה (מערבית) תנוחה 2 - 5055-02

בריכה עליונה (מערבית) חתכים לאורך ורוחב - 5055-03

בריכה עליונה (מערבית) - סוללה - חתכי רוחב חתך אופייני 1 - 5055-04

בריכה עליונה (מערבית) - סוללה - חתכי רוחב חתך אופייני 2 - 5055-04

בריכה תחתונה - תנוחה - 5055-06

בריכה תחתונה - חתכי רוחב - 5055-07

בריכה תחתונה - חתכים לאורך ולרוחב - 5055-08

בריכה תחתונה - סוללה - חתכי רוחב - 5055-12

בריכה תחתונה - מגלש עודפים - חתכי אורך - 5055-13

בריכה תחתונה - מגלש עודפים - חתכי רוחב - 5055-14

בריכה תחתונה - מגלש עודפים - חתכי רוחב - 5055-15

בריכה תחתונה - צינור לריקון הבריכה - 5055-16

שיקום נופי - הסדרת השטח בין הבריכות 1 - 5055-17

שיקום נופי - הסדרת השטח בין הבריכות 2 - 5055-17

בריכה עליונה - סוללה - חתכי רוחב, חתך אופייני - 5055-18

מגלש עודפים - תכנית קונסטרוקציה - גליון 1 - 5055-19

מגלש עודפים - תכנית קונסטרוקציה - גליון 2 - 5055-20

בור צפוני - אופציה למילוי עודפים - תנוחה - 5055-21

שטח מפעל הניקוז - תנוחה כללית - 5055-22

רשימת תכניות אדריכלות נוף:

תכנית שיקום נופי - 5055-30

חתכים - 5055-31

תכנית עבודות עפר - 5055-32

נספח עירום עפר לתרחיש הישארות עודפי עפר באתר - 5055-33

נספח עירום עפר לתרחיש הישארות עודפי עפר באתר - 5055-34

פרטי פיתוח - 1055-35

סיור קבלנים 5 בספטמבר 2018

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר