מכרז לקבלת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד - שיקום מחצבת תום ותומר - 164/2019

הפיקוח הוא על ביצוע שיקום מתחם מופר בסמוך לקיבוץ נגבה ומוכר בשם "מחצבת תום ותומר".

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

מסמכי המכרז

כתב כמויות לצורך התרשמות כללית בלבד

דף שאלות תשובות

דף שאלות תשובות מס' 2

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר