מכרז פומבי 163/2019 - שיקום מחצבת תום ותומר

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר