רכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד - שיקום מחצבת תום ותומר - 164/2019 - שאלות תשובות מס' 2

דף שאלות תשובות - מס' 2

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה נותר ללא שינוי.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר