מכרז פומבי מס' 163/2019 לשיקום מחצבת תום ותומר - מענה לשאלות קבלנים

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר