מכרז פומבי דו שלבי 184/2020 - שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד שבילי טיול רגליים מגדל צדק

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר