קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד אדריכל נוף בקרן לשיקום מחצבות

ואלה מסמכי הקול קורא

קול קורא

קובץ הבהרות

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר