מכרז פומבי 184/2020 - מסמך הבהרות

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר