קול קורא אדריכל נוף לקרן לשיקום מחצבות - קובץ הבהרות

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר