מכרז פומבי דו שלבי 190/2020 - רכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת מגדל צדק - שבילי טיול ומצפורים

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר