קובץ הבהרות - מכרז מס' 190/2020 - מכרז פומבי פיקוח מגדל צדק שבילי טיול ומצפורים

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר