מכרז פומבי דו שלבי 188/2020 - שבילי טיול ומצפורים - שיקום נופי ועבודות פיתוח

רצ"ב כל מסמכי המכרז:

מודעה

המכרז

כתב כמויות

תכניות:

רשימת תכניות וחתכים למכרז

גליון את - 0 - שבילים ומצפורים - שלב א'

גליון את - 1 -מסלול מס' 1

גליון את - 1 (1) - תכנית כניסה למסלול

גליון את - 1 (2) - תכנית בור מים

גליון את - 1 (3) - תכנית קבר השייח'

גליון את - 1 (4) - תכנית מצפור

גליון את - 1 (5) - תכנית מחצבות

גליון את - 1 (6) - תכנית עץ תאנה מקומי

גליון את - 1 (7) - תכנית בור מים ביזנטי

גליון את - 1 (8) - תכנית יציאה מהמסלול

גליון את - 1 (9) - תכנית עץ החרוב

גליון את - 1 (10) - תכנית כיפת ההר

גליון את - 2 - מסלול מס' 9

גליון את - 3 - מסלול מס' 10

גליון את - 4 - מסלול מס' 11

גליון את - 5 - מסלול מס' 12

גליון את - 6 - מסלול מס' 13

גליון אח - 1 - חתכי מצפורים

תכניות השקייה

גליון ה - 1 - תכנית השקייה מסלול 1

גליון ה - 2 - תכנית השקייה מסלול 13

גליון ה - 3 - תכנית השקייה מסלולים 9, 12

גליון ה - 4 - תכנית השקייה מסלולים 10, 11

תכניות נטיעה

גליון נ - 1 - תכנית נטיעה מסלול 1

גליון נ - 2 - תכנית נטיעה מסלול 9

גליון נ - 3 - תכנית נטיעה מסלול 10

גליון נ - 4 - תכנית נטיעה מסלול 11

גליון נ - 5 - תכנית נטיעה מסלול 12

גליון נ - 6 - תכנית נטיעה מסלול 13

חוברת פרטים

תרשומת סיור קבלנים 22.6.2020

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר