מכרז פומבי דו שלבי 187/2020 - לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת המכתש באר שבע - תשובות לשאלות הבהרה

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר