מכרז פומבי דו שלבי מס' 189/2020 - שיקום מחצבת פארק המכתש - באר שבע

העבודות כוללות בין היתר עבודות פיתוח, תשתיות, מבנים וגינון כמפורט במסמכי המכרז

רצ"ב מסמכי המכרז: (מסמכי המכרז גדולים ולכן צריך סבלנות בהורדת הקבצים)

מודעה

המכרז

כתב כמויות - קבלן המעונין לגשת למכרז יפנה לאלון עמר בטלפון 050-8886665, לקבלת קובץ אקסל של כתב הכמויות.

מפרט טכני 

תרשומת סיור קבלנים - יש להגיש התרשומת עם המכרז

דגשים לסיור קבלנים

מסמך הבהרות

מסמך הבהרות מס' 2 - בעקבות שאלה שהופנתה אלינו נבקש להבהיר: ככל שיש קושי בהדפסה של תכנית אחת או יותר, מבין 78 התכניות הכלולות ברשימת התכניות במכרז, לשם הגשתן חתומות במסגרת ההצעה, יש לצרף טופס להצעה בנוסח המצורף לזה, כשהוא חתום ע"י המציע. מודגש כי, את התכניות שניתן להדפיס יש להדפיס ולצרף כנדרש. רצ"ב הטופס

פרגולת רום - מפרט טכני

רשימת תכניות:

קונסטרוקציה
מס' סידורי שם התכנית מס' גליון
1 פריסת קירות 1 S3151-02-01A
2 פריסת קירות 2 S3151-02-01B
3 פרטים S3151-02-02
4 גביונים S3151-02-03
5 מבנה בטון טכני חדר טרפו מפלס -1.20 S3151-02-04
6 מבנה בטון טכני מתווה כלונסאות וקומת קרקע S3151-02-05
7 מבנה בטון טכני גג מפלס + 3.2 S3151-02-06
8 פרטים כלליים S3151-02-07
9 תוכנית חדר משאבות וקירות גלישה בבריכה S3151-02-08
10 רחבת תצפית S3151-02-09
11 קיר כובד רחבת תצפית S3151-02-10
12 מדרגות ראשיות רחבת תצפית מידות וחתכים S3151-02-11
13 מדרגות ראשיות רחבת תצפית פרטי זיון S3151-02-12
אדריכלות נוף
מס' סידורי שם התכנית מס' גליון
14 תכנית פיתוח כללית 1:500 P20
15 תכנית פיתוח כללית 1:250 P20.01
16 תכנית פיתוח כללית 1:250 P20.02
17 תכנית שלד והפניה לפרטים 1:250 P21.01
18 תכנית שלד והפניה לפרטים 1:250 P21.02
19 תכנית גבהים וסימון פרישת קירות 1:250 P22.01
20 תכנית גבהים וסימון פרישת קירות 1:250 P22.02
21 תכנית עבודות עפר 1:500 P23
22 תכנית פירוקים 1:500 P24
23 תכנית צמחיה 1:250 P26.01
24 תכנית צמחיה 1:250 P26.02
25 תכנית שתילת עצים 1:250 P27.01
26 תכנית שתילת עצים 1:250 P27.02
27 תכנית השקיה 1:250 P28.01
28 תכנית השקיה 1:250 P28.02
29 תכנית חתכים כלליים S30
30 תכנית פרישת קירות S31
31 תכנית חתכים מוגדלים S32
32 חוברת פרטים DE00
33 פרט רחבת כניסה ראשית DE01.03
34 פרט נחל יבש DE06
35 פרט קיר גביונים DE07.03
36 פרט ספסל "קיפול לנוף" דגם 1 DE10.01
37 פרט ספסל "קיפול לנוף" דגם 2 DE10.02
38 פרו ספסל בר DE10.05
39 פרט "רום" DE12.01
40 פרט שמשיה צל DE12.02
41 חוברת מתקני משחק וכושר DE-PL
  אדריכלות  
42 תכנית גג, קומת קרקע ורצפה כפולה  
43 פרישת חזית מערבית וחתכים  
44 רשימות אלומיניום  

חשמל
מס' סידורי שם התכנית מס' גליון
45 תשתיות חוץ - חשמל, תקשורת ומאור 7571C500
46 תשתיות חוץ - חשמל, תקשורת ומאור 7571F250
47 תשתיות חוץ - חשמל, תקשורת ומאור 7571E250
48 פרטי ביצוע 7571QPR
49 מרכזיית מאור 7571-5
50 לוח חשמל ראשי 7571-10
51 מבנה טכני - כח, תאורה ולוח חשמל B 7571-100
52 מבנה טכני - הארקת יסודות 7571-105
52A הארקת בריכה וחדר משאבות 7571PO

 
מים וביוב
מס' סידורי שם התכנית מס' גליון
53 תכנית כללית 8700-01
54 תכנית ביוב 8700-01-2
55 תכנית פרטים - ביוב 8700-60
56 תכנית פרטים - מים 8700-61
57 אינסטלציה פנימית - ביוב PL-biuv 8700
58 אינסטלציה פנימית - מים 8700PL-main
בריכה
מס' סידורי שם התכנית
59 תכנית כללית
60 חתכים / פרטים / תא מכונות
61 תכנית שתילה
תאורה
מס' סידרי שם התכנית גליון מס'
     
63 תכנון תאורה חלק 1-2  1:200 1.1
64 תכנון תאורה חלק 2-2  1:200 1.2
65 תכנון תאורה פרטים 2
כבישים ותנועה
מס' סידורי שם התכנית מס' גליון
66 חתכים טיפוסיים לתאום מערכות 1203/18/004
67 תנוחה 1203/18/006
68 תנוחה - גליון 1 1203/18/007
69 תנוחה - גליון 2 1203/18/008
70 הסדרי תנועה 1203/18/009
71 פרטים למבנה כביש ואבני שפה 1203/19/010
72 חתכים אורכיים בכבישים ובקווי ניקוז 1203/19/011
73 הסדרי תנועה לתחבורה ציבורית 1203/20/017
74 תנוחה - תאום מערכות גליון 1 1203/19/017
75 תנוחה - תאום מערכות גליון 2 1203/19/018
76 תכנית פירוקים 1203/19/014
77 חתכים רחביים 1203/19/015
78 פרטי ניקוז 1203/19/016

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר