תרשומת סיור קבלנים - מכרז פומבי 194/2020 - שיקום מחצבת כפר הרא"ה

להזכירכם, רק השתתפות בסיור מאפשרת לגשת למכרז.

תרשומת סיור קבלנים

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר