מסמך הבהרות - מכרז דו שלבי מס' 189/2020 - שיקום מחצבת פארק המכתש באר שבע

רצ"ב המסמך:

מסמך הבהרות

זכרו יש לצרף המסמך למסמכי המכרז.

בחלונית המכרז ריכזנו את כל המסמכים שיש לצרף למכרז כולל מסמך זה.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר