תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי 194/2020 - שיקום מחצבת כפר הרא"ה

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר