מכרז פומבי מס 193/2020 - שיקום מחצבת מלכיה

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר