מכרז שיקום מחצבת כפר הרא"ה קבלנים - תרשומת סיור קבלנים

רצ"ב תרשומת הסיור.

יש לצרף תרשומת זו בהגשת המכרז.

תרשות סיור קבלנים

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר