שיקום מחצבות במכתש רמון - ד"ר יעקב מימרן וצבי זיו

כ"ו בניסן, תשס"ח
1 במאי, 2008


בשנת 1994 החליטה ממשלת ישראל, בעקבות ועדת מנכ"לים ל"ארץ המכתשים", כי המשך הפיתוח ותעשיית התיירות באזור מכתש רמון, יש בו כדי לאפשר פעילות כריה וחציבה בהיקף מוגבל ומבוקר. קיום משותף של תיירות ומפעלי כריה מצריך שיקום שטחי כריה וחציבה בלתי מוסדרים וויתור על שטחים נרחבים שנועדו לכריה. המפקח על המכרות עומד להכריז על שטחי כרייה נרחבים שאינם פעילים כשטחים הטעונים שיקום.

הסדרת שטח כריה וחציבה הינה בדר"כ חלק מתכנית מקומית סטטוטורית לכריה וחציבה. הסדרת השטח צריכה להתבצע במהלך עבודות הכריה ומטרתה להעניק "עזרה ראשונה" בטיפול במפגעי הכרייה הכולל סתימת בורות בחומר טפל, יישור ראשוני ומניעת מפגעים נופיים גדולים. שיקום המחצבה הינו השלב הבא והוא כולל "ריפוי" השטח ושילובו במערך האקוסיסטמי. תכנית השיקום מטפלת במכלול היבטים של תכסית, צמחיה והסדרת ניקוז.מטרת השיקום היא יעוד אחר ושימוש בר קיימא בקרקע לאחר גמר ניצול חומר הגלם. רעיון השיקום נעוץ בהתאמת השטח שנוצר ליעוד הקרקע הבא תוך החזרת קרקע שיצאה מ"מעגל היצור" לשימושים חדשים והכנסתה ל"מעגל היצור" הקרקעי של המדינה.

לאור החלטות הממשלה בנושא ארץ המכתשים, החלה הקרן לשיקום מחצבות בפעולות שיקום אינטנסיביות בכל אותן מחצבות נטושות שהיו פזורות במכתש רמון, לאורך כביש 40 שבין מצפה רמון לערבה ולאילת.

הקרן לשיקום מחצבות, השקיעה בשנים האחרונות כ- 15 מיליון ₪ בתכנון ושיקום של כ- 30 מחצבות ברחבי מכתש רמון. כך שוקמו מחצבות הגבס שהיו בעבר חלק ממפעל הגבס של חברת נשר, מחצבות החול המיוחד שלאורך הכביש, מכרה הבנטוניט במעלה העצמאות, מחצבות הקאולין ומחצבות חרסית דמויית צור.

חלק מהמחצבות הפכו לחניון לינה בשטח הפתוח והמשוקם דוגמאת חניון הר ארדון וחניון מחצבת הגבס בסמוך לכביש 40. חלק אחר של המחצבות שוקם ושולב בנוף המכתש וכיום קשה לזהות את "פגעי העבר". שיקום מחצבות הקאולין ומחצבות החד"צ (חרסית דמויית צור) וחרסית "שוקולד" לווה בתכנון דקדקני ובהכנת תכנית אב שבה השתתפו אנשי מדע, אדריכלי נוף, גיאולוגים, זאולוגים ומומחים בינתחומיים אחרים.

תכנית האב הוכנה בשיתוף עם המועצה המקומית מצפה רמון אשר השטחים של המחצבות מצויים בתחומה, עם רשות הטבע והגנים, עם חברת נגב מינרלים, שלה יש עדיין שטחי כריה של חומרי גלם מיוחדים במכתש רמון, ועם מינהל מקרקעי ישראל כמנהלי הקרקע שבמכתש.

לאחר גיבוש טיוטת תכנית האב, היא הוצגה בפני תושבי מצפה רמון ב- 2 דיונים שהיו פתוחים לקהל הרחב. רק לאחר סבב מלא של כל המעורבים בנושאים הנ"ל הוכנו תכניות השיקום והובאו לאישור ועדות התכנון כחוק.

לאחרונה הסתיימו עבודות השיקום בחלק ממחצבות הקאולין הסמוכות לכביש 40 בסמוך לאתר "הנגריה" שבמכתש רמון. בפרוייקט זה הושקעו כ- 8 מיליון ₪ והוא כלל טיפול, הסדרה ושיקום של כ- 1,500 דונם. בפרוייקט זה בוצעו "שיקום פונקציונלי" ו"שיקום אקולוגי". בסמוך ל"נגריה" הוקם חניון דרכים ובו תצוגה של סלעים צבעוניים מכילי מינרלים שונים שהיו במחצבות וכן "מגרש משחקים" מיוחד לילדים ובו מספר ערמות של חול בצבעים שונים המהווה מוקד משיכה למטיילים. בסמוך לערמות הוכשר שטח איגום שבו מתנקזים מי גשמים ויוצרים אגם עונתי בלב המדבר. כמו כן, בסמוך וממול למגרש החניה בחניון זה הוקם אתר תצפית מיוחד להאכלת נשרים המקננים במצוק הצפוני של המכתש. זהו המקום היחיד בארץ שבו ניתן לצפות בהאכלת נשרים בטבע.

כיום הקרן לשיקום מחצבות, עומדת בפני התחלת עבודות שיקום של בורות הכרייה של החרסית דמויית צור וחרסית "השוקולד". זהו שטח נרחב המשתרע על פני כ- 3,000 דונם ובו מחצבות רבות. כמו כן, ישוקם אזור המפעל הישן של חברת נגב מינרלים שבו פעלו לפני מספר שנים מפעלים שסיפקו תעסוקה רבה לתושבי מצפה רמון. תכנית השיקום הופכת חלק משטחי המחצבות לאזור "גן לאומי" שבו ניתן יהיה לטייל, לצפות על הנוף ולהשתכשך בבריכת מים. בקירות חציבה ובאתרים בעלי עניין מיוחד יוצבו שלטי הסבר. היקף הפרוייקט יהיה מעל 15 מיליון ₪.