גשר איכסל - הר הקפיצה

‏יום שלישי 07 אוקטובר 2008

נצרת, שיקום מחצבת הר הקפיצה (תכנית מס' ג/14386)

המחצבה נמצאת במקום בו פוגש הר הקפיצה, המשתפל מנצרת, את עמק יזרעאל. המחצבה ממוקמת באזור של חורש (יער טבעי לטיפוח עפ"י תמ"א 22, ושמורת נוף עפ"י תמ"א 8) ואינה פעילה שנים רבות. אזורי החציבה, ה"פוצעים" את ההר, נצפים למרחוק, מכביש 60 העולה לנצרת, ומכביש 73 המגיע לצומת עדשים ממערב.
במסגרת תכנית השיקום של המחצבה, תוכנן כביש מעל המחצבה. בפרוייקט משותף של הקרן לשיקום מחצבות ומע"צ הושלם ביצוע הגשר הארוך שיחבר את צומת תל עדשים עם מרכזי הערים נצרת ונצרת עילית.
הגשר עליו יעבור תוואי חדש של כביש 60 שגם הנוסעים עליו יצפו באזורי החציבה.
התכנית הסטטוטורית, הנמצאת בשלב שלקראת אישור סופי, מציעה להפוך את שטח המחצבה ליער פארק, כמוגדר בתמ"א 22. נספח הנוף של התכנית מייעד את השטח להיות אזור נופש ובילוי אקסטנסיבי.

מטרת התכנון היא ליצור פני שטח נעימים ומזמינים, ליצור סביבה אטרקטיבית לפעילות פנאי ונופש לתושבי נצרת. אופי הפיתוח המוצע הוא אקסטנסיבי בעיקרו, עם תכסית צמחית באופי מקומי שתהיה דומה משהו לתכסית השטח לפני פעולות החציבה. הכוונה כי שטח המחצבה לאחר שיקומו, ישתלב בסביבה הקרובה בעתיד. אנו מקווים כי הצמחייה החדשה תשתלב ברצף הצמחייה הקיימת ותהפוך את אתר המחצבה לחלק מרצף השטחים הפתוחים הטבעיים באזור.

בשטח המחצבה, משטח מרכזי גדול, עם שיפוע קרקע מתון, וסביבו מדרונות חצובים תלולים וגבוהים מאוד (גובה של עשרות מטרים). השטחים המתונים ומדרגות החציבה ישוקמו נופית, ינטעו עליהם עצי וצמחי חורש. השטח המרכזי המתון יהפוך לאזור פיקניק ונופש בחיק הטבע. יוכשרו בו שבילים, מקומות חניה ורחבות למנוחה ולתצפית אל נוף העמק. הערוץ הקטן של אפיק הנחל, החוצה את שטח המחצבה, יותווה מחדש ויעוצב באופי "כמו טבעי". עם צמחיית נחלים אופיינית לאזור. הצמחייה המתוכננת תקטין את נצפות המדרונות החצובים מהעמק.