מבנה ארגוני

הרכב הנהלת הקרן לשיקום מחצבות:

יו"ר ההנהלה - נציג משרד האנרגיה - אילן נסים

מרכז ההנהלה - נציג רשות מקרקעי ישראל - עידן ורטהיים

נציגת רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים - זהר זכאי

נציג המשרד להגנת הסביבה - אוהד קרני

נציגת משרד (הפנים) - מינהל התכנון - חנה ויטלזון

נציג משרד הכלכלה - 

נציג משרד האוצר -

המפקח על המכרות - משרד האנרגיה - שארבל שחאדה

משקיפים:

* נציג איגוד יצרני חומרי מחצבה - שמואל מנדלביץ

* נציגת קרן קימת לישראל - עינת בורנשטיין

 

מנהל הקרן - מיכאל חרל"פ

תפקיד מנהל הקרן:

מנהל הקרן לשיקום מחצבות אחראי לפעילות השוטפת של הקרן הכוללות ריכוז נושאי תכנון שיקום המחצבות, ריכוז מכרזי שיקום והצעות תקציביות לשיקום, קשר שוטף עם האחראים ברשות מקרקעי ישראל לנושא זה, קשר עם עיריות ומועצות, הפקת נתונים, העברת המלצות להנהלת הקרן, מעקב אחר ביצוע השיקום בשטח והמלצות לאישור החזרי הוצאות.