מבנה ארגוני

הרכב הנהלת הקרן לשיקום מחצבות:

יו"ר ההנהלה - נציג משרד האנרגיה - גיא סמט
http://www.energy.gov.il

מרכז ההנהלה - נציג רשות מקרקעי ישראל - ישראל סקופ
http://www.land.gov.il

נציגת רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים - זהר זכאי
http://www.parks.org.il

נציג המשרד להגנת הסביבה - אלון זס"ק
http://www.sviva.gov.il

נציגת משרד (הפנים) - מינהל התכנון - חנה ויטלזון
http://www.moin.gov.il

נציג משרד הכלכלה - זאב ברל
http://www.moital.gov.il

נציג משרד האוצר 
http://www.mof.gov.il

המפקח על המכרות - משרד האנרגיה - שארבל שחאדה
http://energy.gov.il/Subjects/Mining/Pages/GxmsMniMiningLoby.aspx

משקיפים:
* נציג איגוד יצרני חומרי מחצבה - שמואל מנדלביץ
* נציגת קרן קימת לישראל - נעה טל

מנהל הקרן - מיכאל חרל"פ

תפקיד מנהל הקרן:

מנהל הקרן לשיקום מחצבות אחראי לפעילות השוטפת של הקרן הכוללות ריכוז נושאי תכנון שיקום המחצבות, ריכוז מכרזי שיקום והצעות תקציביות לשיקום, קשר שוטף עם האחראים ברשות מקרקעי ישראל לנושא זה, קשר עם עיריות ומועצות, הפקת נתונים, העברת המלצות להנהלת הקרן, מעקב אחר ביצוע השיקום בשטח והמלצות לאישור החזרי הוצאות.