מושגי יסוד

מחצבה - מקום שבו מוציאים חומר גלם מבטן האדמה. החומר משמש לייצור בטון, אספלט, מלט, אבן לבנייה ולציפוי דקורטיבי, חול, סיד וכדומה. מחצבות אבן הן מקום שבו על ידי פעולת קידוח ופיצוץ מפוררים את סלע האם ומעבירים אותו דרך סדרת מגרסות ונפות עד קבלת אבן בגודל הרצוי לפי השימושים הנדרשים. רבות מהמחצבות מייצרות באתריהן גם את המוצרים המוגמרים - בטון, אספלט, בלוקים, מרצפות וכ"ו.

חציבה - החציבה הנה פעולה יזומה ע"י האדם להפקת מינרלים מפני השטח ועיבודם לצורכי המשק. צרכי הפיתוח בארץ דורשים חומרי גלם לבניה וסלילה. תוך כדי ביצוע פעולות אלו נפגע אתר החציבה, ונגרם בו שינוי לעומת מצבו הראשוני.
שינוי זה הוא תוצאה של הגורמים הבאים :
- הוצאת נפח גדול של חומרי גלם מתוך הגוף הסלעי.
- הסרת כיסוי "טפל" על מנת לאפשר גישה לחומרי הגלם.
- שינוי בזוויות השיפוע ובגבהים של השטח, שהוא תוצאה של התקדמות קיר החיצוב.
- הקמת מערכת דרכים ומתקנים.
- שינוי באיכות הסביבה כתוצאה מפעולות החיצוב והעיבוד של חומרי הגלם באתר החציבה.

המפקח על המכרות - הוא רשות הרישוי והפיקוח על המחצבות במדינת ישראל. המפקח רשאי, בהודעה רשמית, להכריז על מחצבה כנטושה, או נטושה בחלקה. ללא הכרזה זו מנועה הקרן לשיקום מחצבות מלהעניק החזר הוצאות שיקום.

שיקום מחצבה - התאמת פני השטח שהופרו בפעולות חציבה לצורך ייעוד הקרקע כפי שנקבע לשטח לאחר תום החציבה (תעשיה, חקלאות, מגורים, שמורת טבע וכ"ו).

שיש (בארץ) - אבן גיר הראויה לניסור ולליטוש.

מלט - תערובת המורכבת מאבני גיר, חרסית וגבס. מפעלי המלט ממוקמים בדרך כלל בקרבה למחצבות הגיר. בארץ פועלים שלושה מפעלים של חברת נשר לייצור מלט: בנשר, ברמלה ובבית שמש.

דינמיט - כ-12,000 טון חומר נפץ משמשים את המחצבות בישראל בשנה אחת. לפיצוץ טון אחד של אבן דרושים כ-280 גרם דינמיט.