רשימת מחצבות נטושות

 

רצ"ב רשימת המחצבות שהוכרזו כנטושות החל משנת 2011:

רשימת מחצבות נטושות משנת 2011