בעל המחצבה והקרן

בעל מחצבה (מפעיל מחצבה)

  • בקרקע המנוהלת ע"י רשות מקרקעי ישראל: מי שבידו חוזה בתוקף מהרשות להפעלת מחצבה.
  • בקרקע פרטית: מי שהוא בעל הקרקע או שיש לו חוזה עם בעל הקרקע ויש בידו רשיון חציבה כחוק.

 

זכות סרוב ראשונה

בעל המחצבה האחרון שמפעיל או שהפעיל את המחצבה טעונת השיקום וזכות הסרוב הראשונה מוענקת לו רק לאותן עבודות במימון הקרן לשיקום מחצבות.