קישורים

גני בוצ'רד- קנדה
גנים שהוקמו במחצבה שהכריה בה הסתיימה והיא הראשונה ששוקמה על פי תפישת שיקום בראיה המודרנית ומשמשת דוגמה עולמית לשיקום מחצבות.
http://www.butchartgardens.com

שיקום מחצבת שפיה א'- קיר החציבה
http://www.ios.org.il/site/newsPage.asp?id=994

המשרד לתשתיות לאומיות
http://www.mni.gov.il

רשות מקרקעי ישראל
http://www.land.gov.il

המשרד להגנת הסביבה
http://www.environment.gov.il

רשות הטבע והגנים
http://www.parks.org.il

הגל הירוק
http://www.ecowave.org.il/alaperek_new.php?ind=260

נשרים במחצבת בנימינה
www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml

שיקום מחצבת חפציבה למרגלות הגלבוע
http://www.scoop.co.il/article.html?id=21579

מצפור חפציבה
http://www.news1.co.il/Archive/0020-D-196818-00.html?tag=08-56-01

כתבות בעיתונות בעקבות פסיקת בג"צ בנושא כספי הקרן
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-215436-00.html?tag=12-56-14

כתבה בנושא שיקום מחצבות בנחלי הדרום - באדיבות אתר NRG
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/352/707.html?hp=1&cat=459&loc=4

כתבה באתר Israel Traveler בנושא תיירות גיאולוגית במחצבות המשוקמות ברחבי הארץ
http://www.israeltraveler.co.il/heb/article/kipat-hashamaim

מאמר דעה של ד"ר יעקב מימרן כפי שהתפרסמה באתר NRG לרגל יום כדור הארץ אפריל 2012
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/359/384.html?hp=1&cat=479

כתבה אודות שיקום מחצבות כפי שהתפרסמה באתר YNET כלכלה ירוקה אוקטובר 2012
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4285221,00.html