תודות

לח"כ לשעבר יוסף תמיר ז"ל - 
על היוזמה לחקיקת החוק (סעיפים 120-112 לפקודת המכרות) שבעקבותיו הוקמה הקרן לשיקום מחצבות.