מכרז פומבי מס' 227/2021 - שיקום מחצבת מג'ד אל כרום

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה בזאת הצעות לביצוע שיקום מחצבת מג'ד אל כרום. העבודות כוללות עבודות פיתוח תשתיות, גינון, השקייה, ריהוט חוץ, מסגרות, שילוט וכבישים.

פטור ממכרז - ניהול תיק השקעות ושרותי ברוקראז' וקסטודיאן

רצ"ב החלטות ועדת המכרזים של הקרן מתאריך 13.4 בנוגע לפטור ממכרז

מכרז פומבי דו שלבי 234/2021 לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד - נחל רביבים - מסמך הבהרות

רצ"ב מסמך הבהרות לשאלותיכם. יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז.

מכרז פומבי דו שלבי מספר 234/2021 לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת נחל רביבים

הקרן לשיקום מחצבות מעוניינת ברכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על ביצוע פרויקט שיקום מחצבת נחל רביבים, בתחום נחל רביבים

מכרז פומבי דו שלבי 226/2021 - שיקום מחצבת יד נתן - תשובות לשאלות הבהרה

בעקבות שאלות ההבהרה עודכנה המודעה

מכרז פומבי דו שלבי 226/2021 - שיקום מחצבת יד נתן - פרוטוקול סיור קבלנים

רצ"ב פרוטוקול סיור קבלנים. יש לצרפו למסמכי המכרז

מכרז פומבי דו שלבי 226/2021 - שיקום מחצבת יד נתן

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה בזה הצעות לביצוע שיקום מחצבת יד נתן המכרז כולל עבודות עפר, עבודות ניקוז, פיתוח, גינון, תשתיות, שיקום מחצבות חורף ושילוט

מכרז פומבי מס' 218/2021 - שיקום מחצבת רביבים - באתר תשובות לשאלות הבהרה

רצ"ב תשובות לשאלות שהועברו לקרן

עלה לאתר פרוטוקול סיור קבלנים - מכרז רביבים

מכרז קבלנים רביבים

מכרז פומבי מס' 218/2021 - שיקום מחצבת רביבים

הקרן לשיקום מחצבות בשיתוף עם רשות ניקוז שקמה בשור מזמינה בזה הצעות לביצוע שיקום חלק ממחצבת רביבים.

מכרז פומבי מס' 198/2020 - עריכת סקר פסולת במתחם מחצבה נטושה בגן לאומי מגדל צדק נוסח מעודכן בהמשך לשאלות ההבהרה

בהמשך לשאלות ההבהרה ותשובותינו רצ"ב מסמכים מעודכנים של המכרז לתאריך 10.1.2021.

מכרז פומבי 198/2020 - עריכת סקר פסולת במתחם מחצבה נטושה בגן לאומי מגדל צדק - תרשומת סיור מציעים

בתאריך 3.1.2021 נערך סיור מציעים באתר גן לאומי מגדל צדק

מכרז פומבי דו שלבי 195/2020 קידום, ליווי, ניהול התכנון ושירותי בקרה ופיקוח על התכנון שיקום מחצבת האגמים נשר - קובץ הבהרות

רצ"ב תשובות ועדת המכרזים של הקרן לשיקום מחצבות שהופנו אלינו:

מכרז פומבי דו שלבי 196/2020 שרותי תכנון להוצאת היתר בניה והכנת תכניות לביצוע שיקום מחצבת האגמים נשר קובץ הבהרות

רצ"ב תשובות ועדת המכרזים של הקרן לשיקום מחצבות לשאלות ובקשות ההבהרה:

מכרז פומבי דו שלבי 196/2020 שרותי תכנון להוצאת היתר בניה והכנת תכניות לביצוע שיקום מחצבת האגמים נשר פרוטוקול סיור מתכננים

רצ"ב פרוטוקול סיור הקבלנים שהתקיים ב- 9.12.2020

מכרז פומבי דו שלבי 196/2020 שרותי תכנון להוצאת היתר בניה והכנת תכניות לביצוע שיקום מחצבת האגמים נשר

הקרן לשיקום מחצבות מפרסמת מכרז פומבי דו שלבי לשרותי תכנון להוצאת היתר בניה והכנת תכניות לביצוע - שיקום מחצבת האגמים (חרסית) בנשר. מסמכי המכרז מצורפים בזה:

מכרז פומבי דו שלבי 195/2020 קידום,ליווי,ניהול התכנון ושירותי בקרה ופיקוח על התכנון שיקום מחצבת האגמים נשר

הקרן לשיקום מחצבות מפרסמת מכרז פומבי דו שלבי לקידום, ליווי, ניהול התכנון ושירותי בקרה ופיקוח על התכנון בשיקום מחצבת האגמים (חרסית) בנשר.

שאלות ותשובות קובץ 2 - בנושא קול קורא הצטרפות למאגר היועצים של הקרן

בהמשך להארכת מועד הגשת קול קורא מאגר יועצים לקרן רצ"ב תשובות לשאלות נוספות שהועלו.

הודעה בדבר הארכת מועד להגשה להיכלל במאגר היועצים של הקרן לשיקום מחצבות

הקרן לשיקום מחצבות מפרסמת בזה הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת בקשות לרישום במאגר היועצים של הקרן עד לתאריך 31.8.2020.

קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון, המדידה והפיקוח בתחומים משלימים – שאלות ותשובות

רצ"ב תשובות לשאלות שהועברו אלינו בנוגע לקול קורא מאגר היועצים:

קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון, המדידה והפיקוח ובתחומים משלימים

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה מועמדים העומדים בתנאי הליך זה להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים של הקרן בתחומים שונים כמפורט בקול הקורא.

הקרן לשיקום מחצבות - דו"ח פעילות לשנת 2018

דו"ח פעילות הקרן לשיקום מחצבות לשנת 2018

הקרן לשיקום מחצבות - דו"ח פעילות לשנת 2017

כמדי שנה, אנו גאים להציג בפניכם את דו"ח הפעילות של הקרן לשיקום מחצבות לשנת 2017.

לרפא את הפצע

כתבתו של משה גלעד, עיתון הארץ, 29.1.2018

פעם מחצבה - היום אתר טיול מושקע

כתבתו של גלעד כרמלי ב- Ynet, מתאריך 22 בדצמבר 2017

מסקרן: אחד הפארקים הגדולים בישראל יוקם בראש העין

פרויקט שיקום גן לאומי מגדל צדק יכלול שיקום שטחי חציבה בהיקף של כ- 300 דונם.

חיים חדשים למחצבות הנטושות

כתבתו של העיתונאי צפריר רינת, עיתון הארץ