מכרז פומבי דו שלבי 224/2021 - שיקום מחצבת יחיעם - מסמך הבהרות מס' 1

רצ"ב תשובות לשאלות ההבהרה שנשלחו לקרן ומכרז מעודכן הכולל את העדכונים בעקבות ההבהרות.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 251/2021 לרכישת שרותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד - שיקום מחצבת יחיעם - מסמך הבהרות 1 ו- 2

רצ"ב התייחסות הקרן לשאלות ההבהרה

מכרז פומבי דו שלבי 224/2021 - שיקום מחצבת יחיעם

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה הצעות לביצוע עבודות שיקום בחלק ממחצבת יחיעם. הפרויקט כולל עבודות כגון: הקמת מאגר להטיית שטפונות, עבודות עפר, עבודות ניקוז ופיתוח.

מכרז פומבי דו שלבי 251/2021 לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת יחיעם

הקרן לשיקום מחצבות מעוניינת בשירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על ביצוע פרויקט שיקום מחצבת יחיעם. במסגרת השיקום יוקם מאגר להטיית מי שטפונות.

קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון, המדידה והפיקוח ובתחומים משלימים - מענה לשאלות הבהרה

בהמשך לשאלות ההבהרה שהגיעו למשרדנו רצ"ב תשובות הקרן:

קול קורא - עדכון מאגר יועצים ובעלי מלאכה

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה: אדריכלים; אדריכלי נוף; מהנדסים; יועצים בתחומי: קונסטרוקציה, קרקע וביסוס, נגישות, בטיחות, שילוט, השקייה; להיכלל במאגר היועצים של הקרן.

מכרז פומבי מס' 227/2021 - שיקום מחצבת מג'ד אל כרום - עדכון כתב ערבות

תשומת לב, נפלה טעות הקלדה בנוסח כתב הערבות המצורף בנספח יב' למסמכי המכרז.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 236/2021 לרכישת שירותי דוברות, הסברה ויחסי ציבור - תשובות לשאלות הבהרה

בהמשך לשאלות ההבהרה שנשלחו לקרן רצ"ב תשובותינו.

מכרז פומבי 227/2021 - שיקום מחצבת מג'ד אל כרום - תשובות לשאלות הבהרה

רצ"ב התייחסות הקרן לשיקום מחצבות לשאלות ההבהרה שנשלחו

מכרז 227/2021 - שיקום מחצבת מג'ד אל כרום - פרוטוקול סיור קבלנים

בתאריך 19.5.2021 התקיים סיור קבלנים באתר שיקום המחצבה במג'ד אל כרום.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 236/2021 לרכישת שירותי דוברות, הסברה ויחסי ציבור

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי דוברות, הסברה ויחסי ציבור

מכרז פומבי מס' 227/2021 - שיקום מחצבת מג'ד אל כרום

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה בזאת הצעות לביצוע שיקום מחצבת מג'ד אל כרום. העבודות כוללות עבודות פיתוח תשתיות, גינון, השקייה, ריהוט חוץ, מסגרות, שילוט וכבישים.

פטור ממכרז - ניהול תיק השקעות ושרותי ברוקראז' וקסטודיאן

רצ"ב החלטות ועדת המכרזים של הקרן מתאריך 13.4 בנוגע לפטור ממכרז

מכרז פומבי דו שלבי 234/2021 לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד - נחל רביבים - מסמך הבהרות

רצ"ב מסמך הבהרות לשאלותיכם. יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז.

מכרז פומבי דו שלבי מספר 234/2021 לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת נחל רביבים

הקרן לשיקום מחצבות מעוניינת ברכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על ביצוע פרויקט שיקום מחצבת נחל רביבים, בתחום נחל רביבים

מכרז פומבי דו שלבי 226/2021 - שיקום מחצבת יד נתן - תשובות לשאלות הבהרה

בעקבות שאלות ההבהרה עודכנה המודעה

מכרז פומבי דו שלבי 226/2021 - שיקום מחצבת יד נתן - פרוטוקול סיור קבלנים

רצ"ב פרוטוקול סיור קבלנים. יש לצרפו למסמכי המכרז

מכרז פומבי דו שלבי 226/2021 - שיקום מחצבת יד נתן

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה בזה הצעות לביצוע שיקום מחצבת יד נתן המכרז כולל עבודות עפר, עבודות ניקוז, פיתוח, גינון, תשתיות, שיקום מחצבות חורף ושילוט

מכרז פומבי מס' 218/2021 - שיקום מחצבת רביבים - באתר תשובות לשאלות הבהרה

רצ"ב תשובות לשאלות שהועברו לקרן

עלה לאתר פרוטוקול סיור קבלנים - מכרז רביבים

מכרז קבלנים רביבים

מכרז פומבי מס' 218/2021 - שיקום מחצבת רביבים

הקרן לשיקום מחצבות בשיתוף עם רשות ניקוז שקמה בשור מזמינה בזה הצעות לביצוע שיקום חלק ממחצבת רביבים.

שאלות ותשובות קובץ 2 - בנושא קול קורא הצטרפות למאגר היועצים של הקרן

בהמשך להארכת מועד הגשת קול קורא מאגר יועצים לקרן רצ"ב תשובות לשאלות נוספות שהועלו.

הודעה בדבר הארכת מועד להגשה להיכלל במאגר היועצים של הקרן לשיקום מחצבות

הקרן לשיקום מחצבות מפרסמת בזה הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת בקשות לרישום במאגר היועצים של הקרן עד לתאריך 31.8.2020.

קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון, המדידה והפיקוח בתחומים משלימים – שאלות ותשובות

רצ"ב תשובות לשאלות שהועברו אלינו בנוגע לקול קורא מאגר היועצים:

קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון, המדידה והפיקוח ובתחומים משלימים

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה מועמדים העומדים בתנאי הליך זה להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים של הקרן בתחומים שונים כמפורט בקול הקורא.

הקרן לשיקום מחצבות - דו"ח פעילות לשנת 2018

דו"ח פעילות הקרן לשיקום מחצבות לשנת 2018

הקרן לשיקום מחצבות - דו"ח פעילות לשנת 2017

כמדי שנה, אנו גאים להציג בפניכם את דו"ח הפעילות של הקרן לשיקום מחצבות לשנת 2017.

לרפא את הפצע

כתבתו של משה גלעד, עיתון הארץ, 29.1.2018

פעם מחצבה - היום אתר טיול מושקע

כתבתו של גלעד כרמלי ב- Ynet, מתאריך 22 בדצמבר 2017

מסקרן: אחד הפארקים הגדולים בישראל יוקם בראש העין

פרויקט שיקום גן לאומי מגדל צדק יכלול שיקום שטחי חציבה בהיקף של כ- 300 דונם.

חיים חדשים למחצבות הנטושות

כתבתו של העיתונאי צפריר רינת, עיתון הארץ