מכרז פומבי 244/2021 שיקום מחצבת שוהם - תשובות לשאלות הבהרה

בהמשך לשאלותיכם רצ"ב תשובותינו

מכרז דו שלבי 244/2021 שיקום מחצבת שהם - פרוטוקול סיור קבלנים

בתאריך 22.12.2021 נערך סיור הקבלנים

מכרז פומבי דו שלבי מספר 258/2021 - לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת הבזלת בית אלפא

רצ"ב מסמך תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 263/2021 לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד - שיקום מחצבת שוהם - תשובות לשאלות הבהרה

רצ"ב תשובותינו לשאלות שהועברו לקרן

מכרז פומבי דו שלבי 244/2021 שיקום מחצבת שוהם

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות שיקום בחלק ממחצבת שוהם.

מכרז פומבי דו שלבי 263/2021 - רכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת שוהם

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד, על ביצוע עבודות שיקום חלק ממחצבת שוהם

מכרז פומבי דו שלבי 258/2021 - רכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת הבזלת בית אלפא

הקרן לשיקום מחצבות מעוניינת בשירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על ביצוע פרויקט שיקום מחצבת הבזלת בית אלפא

מכרז פומבי 259/2021 - שיקום מחצבת הבזלת בית אלפא - מסמך הבהרות מס' 1

בהמשך לשאלות שהועברו לקרן רצ"ב מסמך הבהרות

מכרז פומבי 257/2021 - סקר מחצבות נטושות - מסמך הבהרות מס' 1

רצ"ב תשובות לשאלות שנשאלו כחלק מההליך.

מכרז פומבי דו שלבי 259/2021 - שיקום מחצבת הבזלת בית אלפא - פרוטוקול סיור קבלנים

רצ"ב פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז פומבי דו שלבי 257/2021 - עדכון סקר מחצבות נטושות

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה הצעות לביצוע סקר של מחצבות עזובות ונטושות בתחומי מדינת ישראל

מכרז פומבי דו שלבי 259/2021 - שיקום מחצבת הבזלת בית אלפא

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות לשיקום מחצבת הבזלת בית אלפא

מכרז פומבי דו שלבי 224/2021 - שיקום מחצבת יחיעם - מסמך הבהרות מס' 1

רצ"ב תשובות לשאלות ההבהרה שנשלחו לקרן ומכרז מעודכן הכולל את העדכונים בעקבות ההבהרות.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 251/2021 לרכישת שרותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד - שיקום מחצבת יחיעם - מסמך הבהרות 1 ו- 2

רצ"ב התייחסות הקרן לשאלות ההבהרה

מכרז פומבי דו שלבי 224/2021 - שיקום מחצבת יחיעם

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה הצעות לביצוע עבודות שיקום בחלק ממחצבת יחיעם. הפרויקט כולל עבודות כגון: הקמת מאגר להטיית שטפונות, עבודות עפר, עבודות ניקוז ופיתוח.

מכרז פומבי דו שלבי 251/2021 לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת יחיעם

הקרן לשיקום מחצבות מעוניינת בשירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על ביצוע פרויקט שיקום מחצבת יחיעם. במסגרת השיקום יוקם מאגר להטיית מי שטפונות.

קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון, המדידה והפיקוח ובתחומים משלימים - מענה לשאלות הבהרה

בהמשך לשאלות ההבהרה שהגיעו למשרדנו רצ"ב תשובות הקרן:

קול קורא - עדכון מאגר יועצים ובעלי מלאכה

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה: אדריכלים; אדריכלי נוף; מהנדסים; יועצים בתחומי: קונסטרוקציה, קרקע וביסוס, נגישות, בטיחות, שילוט, השקייה; להיכלל במאגר היועצים של הקרן.

שאלות ותשובות קובץ 2 - בנושא קול קורא הצטרפות למאגר היועצים של הקרן

בהמשך להארכת מועד הגשת קול קורא מאגר יועצים לקרן רצ"ב תשובות לשאלות נוספות שהועלו.

הודעה בדבר הארכת מועד להגשה להיכלל במאגר היועצים של הקרן לשיקום מחצבות

הקרן לשיקום מחצבות מפרסמת בזה הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת בקשות לרישום במאגר היועצים של הקרן עד לתאריך 31.8.2020.

קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון, המדידה והפיקוח בתחומים משלימים – שאלות ותשובות

רצ"ב תשובות לשאלות שהועברו אלינו בנוגע לקול קורא מאגר היועצים:

קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון, המדידה והפיקוח ובתחומים משלימים

הקרן לשיקום מחצבות מזמינה מועמדים העומדים בתנאי הליך זה להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים של הקרן בתחומים שונים כמפורט בקול הקורא.

הקרן לשיקום מחצבות - דו"ח פעילות לשנת 2018

דו"ח פעילות הקרן לשיקום מחצבות לשנת 2018

הקרן לשיקום מחצבות - דו"ח פעילות לשנת 2017

כמדי שנה, אנו גאים להציג בפניכם את דו"ח הפעילות של הקרן לשיקום מחצבות לשנת 2017.

לרפא את הפצע

כתבתו של משה גלעד, עיתון הארץ, 29.1.2018

פעם מחצבה - היום אתר טיול מושקע

כתבתו של גלעד כרמלי ב- Ynet, מתאריך 22 בדצמבר 2017

מסקרן: אחד הפארקים הגדולים בישראל יוקם בראש העין

פרויקט שיקום גן לאומי מגדל צדק יכלול שיקום שטחי חציבה בהיקף של כ- 300 דונם.

חיים חדשים למחצבות הנטושות

כתבתו של העיתונאי צפריר רינת, עיתון הארץ