חיים חדשים למחצבות הנטושות

כיצד אפשר להפוך מחצבות נטושות שהיו למפגע סביבתי לאתרי טבע ופנאי

כתבתו של העיתונאי צפריר רינת, עיתון הארץ

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר