הקרן לשיקום מחצבות - דו"ח פעילות לשנת 2017

הדו"ח מציג את עבודת הקרן בכל הארץ. המפה שצורפה השנה פורסת בפניכם את פיזור עבודת הקרן בכל רחבי הארץ.

הדו"ח מביא בתמונות, תכניות ואיורים את הנעשה בקרן בהתיחסות לעבודתה בשנת 2017.

אנו ממשיכים לפעול לרווחת תושבי המדינה תוך החזרת הטבע לקהילה.

דו"ח הפעילות המלא נמצא בחלונית "אודות הקרן" תחת "דוחות הקרן".

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר