קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון, המדידה והפיקוח ובתחומים משלימים

תחומי מאגר היועצים:

מודד מוסמך - מדידה קרקעית, מודד מוסמך - מדידה פוטוגיאומטרית,אדריכל רשוי,אדריכל נוף, מהנדס אזרחי, מהנדסים לפיקוח צמוד, מהנדס תחבורה, מהנדס מים / ביוב / ניקוז, מתכנן סביבה, יועץ קרקע, גיאולוג, יועץ נגישות ויועץ בטיחות.

רצ"ב מסמכי הקול קורא:

מודעה

קול קורא

נספח ב' - נוסח הסכם עם מתכנן

נספח ג' - נוסח הסכם עם מפקח צמוד

נספח ד' - נוסח הסכם עם יועץ / נותן שירותים

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות  - קובץ שני

 

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר