הודעה בדבר הארכת מועד להגשה להיכלל במאגר היועצים של הקרן לשיקום מחצבות

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר