מכרז פומבי דו שלבי 195/2020 קידום,ליווי,ניהול התכנון ושירותי בקרה ופיקוח על התכנון שיקום מחצבת האגמים נשר

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר