מכרז פומבי דו שלבי 196/2020 שרותי תכנון להוצאת היתר בניה והכנת תכניות לביצוע שיקום מחצבת האגמים נשר קובץ הבהרות

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר